Plus- ja miinusmerkkien ymmärtäminen urheiluvedonlyönnissä

Jos olet uusi urheiluvedonlyönnin parissa, vedonlyöntikertoimien ymmärtäminen voi tuntua vieraalta kieleltä. Plus- ja miinusmerkkejä käytetään urheiluvedonlyönnin eri tapahtumien ja tulosten esittämiseen, mutta mitä ne oikeastaan tarkoittavat?? Tässä artikkelissa Tutustu merkitykseen plus- ja miinusmerkkien takana ja miten niitä tulkitaan, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia vedonlyöntipäätöksiä.

Vedonlyöntikertoimet kuvaavat tietyn lopputuloksen todennäköisyyttä urheilutapahtumassa. Vedonvälittäjät määrittelevät kertoimet ja ne perustuvat moniin eri tekijöihin, kuten viimeaikaiseen suoritukseen, loukkaantumisiin ja historiatietoihin. Kertoimien ymmärtäminen voi auttaa sinua tekemään tarkempia ennusteita ja lisäämään mahdollisuuksiasi voittaa vetoja.

Vedonlyöntikertoimet: perusasioiden ymmärtäminen

Vedonlyöntikertoimet kuvaavat lähinnä tapahtuman toteutumisen todennäköisyyttä. Kertoimet ilmaistaan tyypillisesti murto-, desimaali- tai amerikkalaisessa muodossa, ja ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia.

Positiiviset kertoimet osoittavat, että lopputulos on todennäköisempi kuin ei, kun taas negatiiviset kertoimet osoittavat, että lopputulos on epätodennäköisempi kuin ei. Kertoimen suuruus edustaa sitä, kuinka paljon vedonvälittäjät luottavat tiettyyn lopputulokseen.

Vedonlyöntikertoimien ymmärtäminen on tärkeää, koska niitä käytetään vedon mahdollisen voiton laskemiseen ja tietyn lopputuloksen todennäköisyyden määrittämiseen. Lisäksi kertoimet voivat auttaa vedonlyöjiä tunnistamaan arvovetoja eli vetoja, joiden odotusarvo on korkeampi kuin niiden kertoimet antavat olettaa.

Lopputuloksen todennäköisyyteen voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten aiemmat suoritukset, loukkaantumiset, sääolosuhteet ja paljon muuta. Vedonlyöjien on otettava kaikki nämä tekijät huomioon, kun he lyövät vetoa ja käyttävät kertoimia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä LeoVegas.

Amerikkalaisten, murto- ja desimaalikertoimien välinen ero

Urheiluvedonlyönnissä käytetään erityyppisiä kertoimia. Näitä ovat amerikkalaiset, murto- ja desimaalikertoimet. Näiden kertoimien välisten erojen ymmärtäminen voi olla tärkeä osa tietoon perustuvien vedonlyöntipäätösten tekemistä.

Amerikkalaiset kertoimet:

Amerikkalaiset kertoimet, jotka tunnetaan myös nimellä moneyline-kertoimet, ovat yleinen kertoimien tyyppi, jota Yhdysvalloissa käytetään. Näissä kertoimissa käytetään joko plus- tai miinusmerkkiä osoittamaan altavastaajan ja suosikin asemaa tietyssä pelissä tai tapahtumassa. Miinusmerkki tarkoittaa suosikkia ja osoittaa, kuinka paljon sinun pitäisi panostaa voittaaksesi 100 dollaria. Jos esimerkiksi kerroin olisi -150, sinun pitäisi panostaa 150 dollaria voittaaksesi 100 dollaria.

Toisaalta plus-merkki tarkoittaa altavastaajana olevaa pelaajaa ja osoittaa, kuinka paljon voittaisit, jos panostaisit 100 dollaria. Jos kerroin olisi esimerkiksi +200, voittaisit 200 dollaria, jos panostat 100 dollaria.

Murtokertoimet:

Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetään yleisesti murtokertoimia, joita kutsutaan myös brittikertoimiksi. Nämä kertoimet näytetään murto-osana mahdollisesta kokonaisvoitosta. Jos kerroin olisi esimerkiksi 5/1, voittaisit 5 dollaria jokaisesta 1 dollarista, jonka panostat, lisättynä alkuperäisellä panoksellasi. Jos kertoimet olisivat 1/2, voittaisit 1 dollaria jokaista panostamaasi 2 dollaria kohti, johon lisätään alkuperäinen panoksesi.

Desimaaliset kertoimet:

Desimaalikertoimet, jotka tunnetaan myös nimellä eurooppalaiset kertoimet, ovat seuraavat Yleisimmät Euroopassa ja Australiassa käytetyt kertoimet. Nämä kertoimet edustavat kokonaissummaa, jonka voittaisit jokaisella 1 dollarin panoksella. Esimerkiksi, jos kertoimet olisivat 2.5, voittaisit 2 dollaria.5 jokaista panostamaasi 1 dollaria kohden. Desimaalikertoimet ovat usein helpommin ymmärrettävissä aloittelijoille, sillä ne edustavat kokonaisvoittoa eikä niinkään voittoa.

Amerikkalaisten, murto- ja desimaalikertoimien välisen eron tunteminen voi antaa sinulle etulyöntiaseman vedonlyöjänä, sillä sen avulla voit valita kertoimen muodon, joka on mielestäsi mukavin ja kätevin käyttää.

Kuinka lukea amerikkalaisia kertoimia

Plusmerkin (+) ymmärtäminen

Jos vedonlyöntilinjan numeron edessä on plusmerkki, se edustaa rahamäärää, jonka voi voittaa 100 dollarin panoksella. Esimerkiksi rivi +200 tarkoittaa, että 100 dollarin panos voittaa 200 dollaria, jos valinta voittaa. Vaihtoehtoisesti voit laskea, kuinka paljon voittaisit erikokoisella vedolla käyttämällä seuraavaa kaavaa: (panoksen määrä ÷ 100) x kerroin = mahdollinen voitto.

Miinusmerkin (-) ymmärtäminen

Miinusmerkkiä käytetään suosikkien kohdalla, ja se edustaa rahamäärä joka on panostettava 100 dollarin voittamiseksi. Esimerkiksi rivi, jossa on -150, tarkoittaa, että sinun on panostettava 150 dollaria voittaaksesi 100 dollaria, jos valinta voittaa. Vaihtoehtoisesti voit laskea, kuinka paljon sinun pitäisi panostaa voittaaksesi eri summan seuraavan kaavan avulla: (potentiaalinen voitto ÷ kertoimet) x 100 = panostettava summa.

Kuinka lukea kertoimia desimaaliluvuilla

Jotkut urheiluvedonvälittäjät käyttävät desimaalikertoimia amerikkalaisten kertoimien sijaan. Voit muuntaa desimaalikertoimet amerikkalaisiksi kertoimiksi käyttämällä seuraavia kaavoja:

 • Kertoimet alle 2.0: (-100 ÷ (desimaalikertoimet - 1))
 • Kertoimet yli 2.0: ((desimaalikerroin - 1) x 100)

Moneyline-linjan lukeminen

Moneyline on toinen tapa esittää amerikkalaisia kertoimia. Positiivinen rahaviiva edustaa rahamäärää, joka voidaan voittaa 100 dollarin panoksella, kun taas negatiivinen rahaviiva edustaa rahamäärää, joka on panostettava 100 dollarin voittamiseksi. Esimerkiksi linja +300 tarkoittaa, että 100 dollarin panoksella voitat 300 dollaria, jos valinta voittaa, kun taas linja -200 tarkoittaa, että sinun on panostettava 200 dollaria voittaaksesi 100 dollaria, jos valinta voittaa.

Kertoimien käyttäminen voiton todennäköisyyden laskemiseen

Voit myös käyttää kertoimia voiton todennäköisyyden laskemiseen. Tätä varten jaetaan 100 kertoimella plus 100. Jos esimerkiksi kertoimet ovat +200, voiton todennäköisyys on 100 ÷ (200+100) = 0.3333 eli 33.33 %:n voittomahdollisuus.

Plusmerkin merkitys

Kun törmäät vedonlyöntikertoimiin, joissa on plus-merkki, se tarkoittaa, että kertoimet ovat tapahtuman puolesta. Plus-merkki ilmaisee mahdollisen voiton, jonka voit saada, jos asetat panosta ja voita.

Jos näet esimerkiksi kertoimen, jossa lukee +150, se tarkoittaa, että voisit saada 150 dollaria voittoa panostamalla 100 dollaria tapahtumasta. Tai jos panostat 50 dollaria samasta tapahtumasta, voit saada 75 dollarin voiton, koska kertoimet ovat kyseisen tapahtuman toteutumisen puolesta.

Mitä korkeampi plusmerkkinen luku on, sitä epätodennäköisempi tapahtuma on, mutta sitä korkeampi voi olla mahdollinen voittosi, jos se tapahtuu. On tärkeää ymmärtää, että suurempi plus-merkki ei välttämättä tarkoita, että tapahtuma ei tapahdu. Se tarkoittaa vain sitä, että tapahtuman todennäköisyys on pienempi verrattuna tapahtumiin, joiden plus- tai miinusmerkit ovat pienempiä.

On tärkeää pitää mielessä, että plus-merkki on vain yksi tapa, jolla kertoimet esitetään, eikä sen ole tarkoitus hämmentää. Kun ymmärrät, mitä plusmerkki tarkoittaa, voit tehdä tietoisempia päätöksiä vedoistasi ja mahdollisesti kasvattaa voittojasi.

Miinusmerkki vedonlyöntikertoimissa

Johdanto

Urheiluvedonlyönnissä miinusmerkkiä (-) käytetään osoittamaan suosikkia tietyssä ottelussa. Termi “suosikki” viittaa joukkueeseen tai pelaajaan, joka todennäköisimmin voittaa pelin tai tapahtuman. Miinusmerkki on tärkeä tekijä vedon kertoimien ja mahdollisten voittojen määrittämisessä.

Mitä se tarkoittaa

Kun näet miinusmerkin numeron edessä, se tarkoittaa summaa, joka vedonlyöjän on panostettava voittaakseen 100 dollaria. Jos esimerkiksi tietyn joukkueen kertoimeksi on ilmoitettu -150, vedonlyöjän on panostettava 150 dollaria voittaakseen 100 dollaria.

Miksi sillä on merkitystä

Miinusmerkin merkityksen ymmärtäminen ja sen vaikutus vedonlyöntikertoimiin on välttämätöntä kaikille, jotka haluavat menestyä urheiluvedonlyöjinä. Tieto siitä, mikä joukkue tai pelaaja voittaa tietyn ottelun, voi auttaa vedonlyöjiä tekemään tietoisempia päätöksiä vetojaan asettaessaan.

Johtopäätös

Urheiluvedonlyönnin kertoimissa miinusmerkkiä käytetään edustamaan suosikkia tietyssä ottelussa. Vedonlyöjien on oltava tietoisia tämän merkin merkityksestä, jotta he voivat laskea mahdolliset voitot ja tehdä tietoon perustuvia vedonlyöntipäätöksiä. Ymmärtämällä, miten kertoimet toimivat ja miten miinusmerkki vaikuttaa niihin, urheiluvedonlyöjät voivat lisätä mahdollisuuksiaan tehdä onnistuneita vetoja.

Kuinka käyttää amerikkalaisia kertoimia voiton laskemiseen?

Amerikkalaisia kertoimia käytettäessä on tärkeää ymmärtää, että plus- ja miinusmerkit osoittavat, mikä joukkue on suosikki ja mikä altavastaaja. Suosikin kertoimen vieressä on negatiivinen numero, kun taas altavastaajan kertoimen vieressä on positiivinen numero.

Mahdollisen voittosi laskemiseksi sinun on käytettävä yksinkertaista kaavaa, joka perustuu kertoimiin. Jos suosikilla on negatiivinen kerroin, sinun on jaettava kerroin 100:lla ja kerrottava se sitten panoksellasi. Positiivisen kertoimen omaavien altavastaajien kohdalla sinun on jaettava panoksesi kertoimella ja kerrottava se sitten 100:lla.

Sanotaan esimerkiksi, että Dallas Cowboysin voitto New York Giantsia vastaan on -150. Tämä on hyvä esimerkki. Jos panostat 100 dollaria Cowboysille ja he voittavat, voittosi lasketaan seuraavasti:

 • -150 jaettuna 100:lla = -1.5
 • -1.5 kerrottuna 100 dollarilla = 150 dollaria

Voittaneen vedon kokonaistuotto on siis 250 dollaria (100 dollaria panosta + 150 dollaria voittoa).

Tarkastellaan nyt toista skenaariota, jossa Giants on listattu +200:lla voittaakseen pelin. Jos panostat 100 dollaria Giantsille ja he voittavat, voittosi lasketaan seuraavasti:

 • 100 dollaria jaettuna 200:lla = 0.5
 • 0.5 kerrottuna 100:lla = 50 dollaria

Voittavan vedon kokonaistuotto olisi siis 150 dollaria (100 dollaria panos + 50 dollaria voittoa).

Amerikkalaisten kertoimien käyttäminen mahdollisen voiton laskemiseen voi olla hieman hankalaa klo ensimmäinen, mutta harjoittelun myötä pääset nopeasti jyvälle siitä. Muista aina tarkistaa laskelmasi kahdesti ennen vedonlyöntiä, jotta et tee kalliita virheitä.

Esimerkkejä amerikkalaisista kertoimista urheiluvedonlyönnissä

Urheiluvedonlyönti on yksi Suosituin rahapelien muodot, joissa on valittavana monia erilaisia urheilulajeja ja pelejä. Yksi yleinen urheiluvedonlyönnissä käytetty kertoimien tyyppi on amerikkalainen kerroin, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen.

Jos esimerkiksi jalkapallo-ottelun kerroin on +150, se tarkoittaa, että jos panostat 100 dollaria altavastaajan puolesta ja se voittaa, voitat 150 dollaria alkuperäisen panoksesi lisäksi. Toisaalta, jos kerroin on -200, sinun pitäisi panostaa 200 dollaria suosikille voittaaksesi 100 dollaria alkuperäisen panoksesi lisäksi.

Koripallossa amerikkalaiset kertoimet voivat näyttää tältä: +120 altavastaajalle ja -140 suosikille. 100 dollarin panos altavastaajalle tuottaa 120 dollarin voiton, jos se voittaa, kun taas 140 dollarin panos suosikille tuottaa 100 dollarin voiton, jos se voittaa.

Baseballissa kertoimet voisivat näyttää seuraavalta: +250 altavastaajalle ja -300 suosikille. 100 dollarin panos altavastaajalle tuottaa 250 dollarin voiton, jos se voittaa, ja 300 dollarin panos suosikille tuottaa 100 dollarin voiton, jos se voittaa.

On tärkeää huomata, että amerikkalaisia kertoimia voidaan käyttää myös muissa kuin urheiluvedonlyöntitilanteissa, kuten poliittisessa vedonlyönnissä tai viihdevedonlyönnissä. Amerikkalaisten kertoimien ymmärtäminen on keskeinen osa menestyksekästä urheiluvedonlyöntiä, joten on tärkeää käyttää aikaa oppimiseen miten ne toimivat.

Kuinka lukea murtokertoimia

Murtokertoimet edustavat vedonlyönnillä voitettavaa rahamäärää verrattuna panostettuun rahamäärään. Niitä käytetään yleisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, ja ne ilmaistaan murtolukuna, kuten 2/1 tai 7/4.

Kun luet murtokertoimia, vasemmalla oleva numero edustaa rahamäärää, joka voitetaan, jos veto onnistuu. Oikealla oleva numero edustaa rahamäärää, joka on panostettava kyseisen summan voittamiseksi.

Jos esimerkiksi kerroin on 3/1 ja panostat 10 dollaria, voitat 30 dollaria, jos veto onnistuu. Jos kertoimet ovat 1/2 ja panostat 20 dollaria, voitat 10 dollaria, jos veto onnistuu.

On tärkeää huomata, että murtokertoimet ilmaisevat myös tapahtuman toteutumisen todennäköisyyden. Mitä korkeampi kerroin, sitä epätodennäköisempi tapahtuma on. Jos esimerkiksi kerroin on 10/1, on epätodennäköisempää, että tapahtuma toteutuu, kuin jos kerroin olisi 2/1.

Kun luet murtokertoimia, on tärkeää pitää mielessä, että ne voidaan näyttää eri tavalla urheiluvedonlyönnistä tai verkkosivustosta riippuen. Jotkin sivustot saattavat näyttää kertoimet desimaalilukuina tai prosentteina, joten on tärkeää tarkistaa kertoimet kahdesti ennen vedonlyöntiä.

Kuinka käyttää murtokertoimia voiton laskemiseen

Murtokertoimet ovat toinen tapa esittää vedonlyöntikertoimia, ja niitä käytetään yleisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Murtokertoimet kertovat mahdollisen voiton, jonka voit saada, jos voitat vedon, suhteessa panoksesi määrään.

Murtolukukertoimen osoittaja edustaa voittoa, jonka voit saada, jos panostat nimittäjään. Jos murtokertoimet ovat siis 4/1, voit saada voittoa 4 yksikköä jokaista panostettua yksikköä kohden. Jos esimerkiksi panostat 1 dollaria kertoimella 4/1 ja voitat, saat kokonaisvoitoksi 5 dollaria (4 voittoyksikköä plus alkuperäinen panoksesi).

Jos murtokertoimet ovat alle 1/1, se tarkoittaa, että vedon toteutuminen on todennäköisempää ja mahdollinen voitto on pienempi kuin panos. Jos murtolukukertoimet ovat esimerkiksi 1/2, voit saada voittoa 0 dollaria.5 yksikköä jokaisesta panostetusta yksiköstä. Jos siis panostat 2 dollaria kertoimella 1/2 ja voitat, saat kokonaisvoittona 3 dollaria (0 euroa).5 voittoyksikköä plus alkuperäinen panoksesi).

Jos haluat laskea vedon potentiaalisen voiton käyttämällä murtokertoimia, kerro panoksesi yksinkertaisesti osoittajalla ja jaa nimittäjällä. Jos esimerkiksi panostat 5 dollaria kertoimella 3/1, mahdollinen voittosi lasketaan seuraavasti:

 • Voitto = (5 x 3) / 1
 • Voitto = 15

Kokonaisvoittosi olisi siis 20 dollaria (15 voittoyksikköä plus alkuperäinen panoksesi).

On tärkeää huomata, että murtokertoimet eivät sisällä alkuperäistä panostasi mahdollisen voiton laskennassa. Alkuperäinen panoksesi palautetaan sinulle kuitenkin aina, jos vetosi voittaa.

Murtokertoimien käyttäminen mahdollisen voiton laskemiseen voi olla hyödyllinen apuväline sen ymmärtämisessä, kuinka paljon voit voittaa vedosta. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös vedon voiton todennäköisyys ja muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa tapahtuman lopputulokseen.

Esimerkkejä murtokertoimista urheiluvedonlyönnissä

Urheiluvedonlyönnissä käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti murtokertoimia. Ne edustavat sitä voiton määrää, jonka vedonlyöjä voi odottaa saavansa suhteessa panokseensa. Esimerkiksi murtokertoimen kerroin 5/1 tarkoittaa, että jokaista 1 punnan panosta kohden vedonlyöjä saa 5 puntaa voittoa, jos hänen panoksensa onnistuu.

Toinen esimerkki murtolukukertoimista on 2/5, mikä tarkoittaa, että vedonlyöjän pitäisi panostaa 5 puntaa saadakseen 2 puntaa voittoa. Näitä kertoimia käytetään usein tapahtumissa, joissa lopputulos on varmempi, kuten tennisottelussa, jossa yksi pelaaja on vahvasti suosiossa toiseen nähden.

Joskus urheiluvedonvälittäjät käyttävät myös kertoimia muodossa "parillinen" tai "tasaraha", joka esitetään muodossa 1/1. Tämä tarkoittaa, että vedonlyöjä saa panostaan vastaavan voiton. Jos vedonlyöjä lyö 10 punnan vedon joukkueelle, jolla on parillinen kerroin, ja joukkue voittaa, hän saa yhteensä 20 puntaa takaisin (10 punnan alkuperäinen panos plus 10 punnan voitto).

Murtolukuja voidaan käyttää myös kuvaamaan tietyn lopputuloksen todennäköisyyttä. Esimerkiksi kerroin 1/4 tarkoittaa, että lopputulos toteutuu 80 prosentin todennäköisyydellä, kun taas kerroin 1/1 tarkoittaa 50 prosentin todennäköisyyttä.

Kuinka lukea desimaalikertoimia

Desimaalikertoimet ovat toinen tapa esittää vedonlyöntikertoimet, joita käytetään pääasiassa Euroopassa ja Australiassa. Toisin kuin murto- ja amerikkalaiset kertoimet, desimaalikertoimet edustavat voittavan vedon kokonaisvoittoa, mukaan lukien alkuperäinen panos.

Jos esimerkiksi joukkueen desimaalikertoimet ovat 1.75, mikä tarkoittaa, että jokaisesta panostetusta 1 dollarista saadaan 1 dollarin voitto.75 mukaan lukien alkuperäinen panos. Näin ollen 10 dollarin panos kyseiselle joukkueelle tuottaa 17 dollarin voiton.50 ($10 x 1.75).

Kun luetaan desimaalikertoimia, se on tärkeää muistaa, että mitä alhaisempi kerroin on, sitä suurempi on todennäköisyys, että tulos toteutuu, ja päinvastoin. Toisin sanoen tulos, jonka kerroin on 1.10 on todennäköisempi kuin lopputulos, jonka kerroin on 2 prosenttia.50.

On myös hyödyllistä tietää, että kertoimet heijastavat vedonvälittäjän arviota tapahtuman lopputuloksesta ja vedonlyöjien panostamaa rahaa. Jos tietystä lopputuloksesta lyödään paljon rahaa vetoa, kertoimet saattavat pienentyä, mikä heijastaa kyseisen lopputuloksen todennäköisyyden kasvua.

Voit laskea tuloksen implisiittisen todennäköisyyden käyttämällä desimaalikertoimia käyttämällä seuraavaa kaavaa: todennäköisyys = 1 / desimaalikertoimet x 100 %. Esimerkiksi kertoimen ollessa 1.75, implisiittinen todennäköisyys olisi 1 / 1.75 x 100% = 57.14%

 • Desimaalikertoimet edustavat voittaneen vedon kokonaisvoiton määrää, mukaan lukien alkuperäinen panos.
 • Mitä pienempi kerroin on, sitä suurempi on todennäköisyys, että tulos toteutuu.
 • Kertoimet kuvastavat vedonvälittäjän arviota tapahtuman lopputuloksesta ja vedonlyöjien panostamista rahoista.
 • Voit laskea tuloksen implisiittisen todennäköisyyden käyttämällä desimaalikertoimia kaavalla: todennäköisyys = 1 / desimaalikertoimet x 100 %.

Kuinka käyttää desimaalikertoimia voiton laskemiseen?

Desimaalikertoimet ovat yksi suosituimmista tavoista esittää vedonlyöntikertoimia. Niitä on myös helpointa käyttää mahdollisen voiton laskemiseen.

Desimaalikertoimet edustavat kokonaissummaa, jonka saat takaisin, jos vetosi voittaa, mukaan lukien alkuperäinen panoksesi. Jos esimerkiksi kertoimet ovat 2.5 ja panostat 10 dollaria, potentiaalinen voittosi olisi 15 dollaria (2.5 x 10 dollaria = 25 dollaria, josta vähennetään alkuperäinen 10 dollarin panoksesi).

Jos haluat laskea mahdollisen voittosi käyttämällä desimaalikertoimia, kerro kertoimet panoksellasi ja vähennä sitten alkuperäinen panoksesi. Tulos on mahdollinen voittosi.

 • Vaihe 1: Valitse panoksesi ja siihen liittyvät desimaalikertoimet.
 • Vaihe 2: Päätit, kuinka paljon haluat lyödä vetoa.
 • Vaihe 3: Kerro panoksesi desimaalikertoimella.
 • Vaihe 4: Voittosi laskemiseksi vähennä alkuperäinen panoksesi kokonaissummasta.

Desimaalikertoimet ovat helppotajuisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat erityisen suosittuja Euroopassa ja Aasiassa, ja niitä käyttävät monet maailman suurimmista ja tunnetuimmista urheiluvedonvälittäjistä.

Esimerkkejä urheiluvedonlyönnin desimaalikertoimista

Desimaalikertoimet ovat toinen Euroopassa ja Australiassa suosittu tapa esittää vedonlyöntikertoimet. Toisin kuin murtolukukertoimet, desimaalikertoimet edustavat kokonaissummaa, joka palautetaan vedonlyöjälle, jos hänen panoksensa onnistuu (mukaan lukien alkuperäinen panos). Jos esimerkiksi vedonlyöjä lyö 10 dollarin panoksen, jonka desimaalikerroin on 2.5, he saavat 25 dollarin kokonaistuoton (10 dollaria x 2 dollaria).5 = $25).

Seuraavassa on joitakin yleisiä esimerkkejä urheiluvedonlyönnissä käytettävistä desimaalikertoimista:

 • 2.00: Tasaraha; 10 dollarin panos tuottaa 20 dollaria (mukaan lukien alkuperäinen panos).
 • 1.25: 10 dollarin panos tuottaa 12 dollaria.50 (mukaan lukien alkupanos); tämä on suosikki voittamaan.
 • 3.50: 10 dollarin panos tuottaa 35 dollaria (mukaan lukien alkuperäinen panos); tämä on altavastaaja voittaa.
 • 1.91: 10 dollarin panos tuottaa 19 dollaria.10 (mukaan lukien alkuperäinen panos); tämä on yleinen aasialaisilla vedonlyöntimarkkinoilla käytetty kertoimen muoto.

Kannattaa huomata, että desimaalikertoimet voivat olla helpommin ymmärrettävissä kuin murtolukukertoimet ihmisille, jotka ovat uusia urheiluvedonlyönnin parissa. Ne helpottavat myös mahdollisten tuottojen laskemista, sillä kokonaisvoitot ovat yksinkertaisesti desimaalikertoimet kerrottuna panoksen määrällä.

Mikä vedonlyöntikertoimen muoto on paras?

Urheiluvedonlyönnissä kertoimien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Kertoimien esittämiseen on kuitenkin olemassa useita eri muotoja, joista jokaisella on omat etunsa ja haittansa.

Yhdysvalloissa yleisimmin käytetty kertoimien muoto on amerikkalainen kertoimien muoto, joka esitetään plus- tai miinusmerkkisenä. Plus-merkki tarkoittaa altavastaajan, kun taas miinusmerkki tarkoittaa suosikkia. Vaikka tämä formaatti voi vaikuttaa ensi silmäyksellä hämmentävältä, se on itse asiassa suoraviivainen, kun ymmärrät, miten se toimii.

Vaihtoehtoisesti desimaalikertoimen muoto on suosittu Euroopassa ja Australiassa. Tämä muoto esitetään desimaalilukuna, ja luku osoittaa, kuinka paljon voittaisit yhden yksikön panoksella. Jos esimerkiksi kertoimet ovat 2.5, voittaisit 2 dollaria.50 jokaista 1 dollarin panosta kohti. Tämä muoto on usein helpompi ymmärtää aloittelijoille, koska siinä ei tarvita laskutoimituksia mahdollisten voittojen määrittämiseksi.

Kolmas tärkeä kertoimien muoto on murtokertoimien muoto, jota käytetään usein Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä muoto esitetään murtolukuna, jossa osoittaja osoittaa, kuinka paljon voittaisit, ja nimittäjä osoittaa, kuinka paljon sinun pitäisi panostaa. Jos esimerkiksi kerroin on 5/1, voittaisit 5 dollaria jokaista 1 dollarin panosta kohden. Vaikka tämä muoto on helppo ymmärtää, se voi olla hankala monimutkaisemmissa laskutoimituksissa.

Viime kädessä paras kertoimien muoto riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tuttuudesta. Jos olet tottunut amerikkalaisiin kertoimiin ja pidät niitä helppokäyttöisinä, pysy niissä. Jos kymmen- tai murtolukukertoimet sopivat sinulle paremmin, valitse se, mikä sopii sinulle parhaiten. Tärkeintä on ymmärtää kertoimet ja se, miten mahdolliset voitot lasketaan ennen vedonlyöntiä.